!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Våra lokaler

Trapphusen

Boende i respektive trappuppgång skall själva städa sin trappuppgång med jämna intervall, t ex 1 gång i veckan. Styrelsen anslår inte något schema för städning, medlemmarna i varje trapphus får själva komma överens om hur de skall fördela arbetet.

Om städningen inte fungerar så måste städfirma anlitas med höjda månadsavgifter som följd.

Trapphusen är inte en del av våra lägenheter och får inte användas som extra hall/förrådsutrymme. 

Vi är skyldiga att hålla trapphusen fria, både på grund av brandfaran och för att vi inte ska hindra framkomlighet för brandkår och ambulanspersonal. Detta innebär att ingenting får finnas i trapphusen, alltså inte heller dörrmattor eller krukväxter i fönstren.

Vindarna

Vindarna ska hållas fria från saker. Även där är det på grund av brandfaran och för att vi inte ska hindra framkomlighet för brandkår och ambulanspersonal.

Källarna

Källarna ska hållas rena och fria från saker. Det vi tillåter idag är;

- Färgburkar uppmärkta med namn och trappuppgång

I källaren 11B är plast lagt på golvet. Beträd inte plastade golv.

Barnvagnsrum

Barnvagnsrummet är beläget bredvid soprummet och ska som det låter enbart inrymma barnvagnar. Det finns många barn i föreningen och därmed också många barnvagnar. Försök ställa vagnarna strukturerat så alla barnvagnar får plats. 

Cykelrum

Cykelrummet är under 9C/9D och ska enbart inrymma cyklar. 

Målarrum

I källaren 11A finns ett målarrum där man kan måla.

Jazzklubben

Två våningar under mark i 11C låg förr i tiden en jazzklubb/svartklubb. Nu har vi tömt den pga risk för fukt. Klubben är tekniskt avställd. 

Hobbyrum

Föreningen har 8 hobbyrum som hyrs ut till medlemmar. Sju av hobbyrummen är belägna i källaren under gårdshuset och ett rum i gatuhuset med ingång från Övre djupedalsgatan. Kontakta styrelsen för att ställa dig i kö.

Gamla fastighetsskötarrummet

Rummet ligger i källarplan med ingång från gatan. Rummet fungerar idag som hobbyrum.

Snickarrum

I källaren under gårdshuset finns ett snickarrum.