!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Pågående/avslutade projekt

För frågor kring pågående och avslutade arbeten med byggnaden, kontakta David eller Tobias i styrelsen. 

Genomförda åtgärder enligt underhållsplanen, from aug 2014

- Byte av 94 fönster mot gården och Vegagatan

- Trappnedgångarna (11C/D) rivna och fasad återställd

- Ommålning 5 balkongdörrar mot Vegagatan och 5 balkongdörrar mot gården

- Spricka lagad ovan entrén 11C

- Luftutsug från tvättstugan 9D

- Målning av fasad till vänster om entrén

- Förbättrad dränering i trappan mot ängen

- Borttagning av organiskt material i källarna

- Tätning och ny ventil vid trappan på gården

- Plastning av golvet i källaren 11B

- Asfaltering av kantlist längs fasaderna

- Tätning av hålkäl mot husväggar

Pågående/planerat

- Förbättrad värme i källarna

- Tilluft i trapphus

- Plastning övriga källarutrymmen

- Frånluft från kanal barnvagnsrum

- Installera utsugsfläktar från källaren under 11B mot plätten

Större kommande/ej planerade åtgärder

- Källare

- Trapphusrenovering

- Byte fönster gatan 9A/B och mot Kråkängen

Utskriftvänlig version